Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Defnyddio staff gofal i gefnogi nyrsys cofrestredig mewn cartrefi nyrsio

Canllawiau ar gyfer ddarparwyr sy'n ystyried newid eu trefniadau staffio a'r angen i drafod a chytuno ar unrhyw gynigion gyda chomisiynwyr lleol.

Datblygwyd y canllawiau hyn mewn cydweithrediad â darparwyr, ein Bwrdd Cynghori Cenedlaethol, y Prif Swyddog Nyrsio ar gyfer Cymru ac y grŵp tasg cartref gofal Llywodraeth Cymru.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More