Gwasanaethau sydd eisoes wedi eu cofrestru

Gwybodaeth a chanllawiau wrth i chi redeg eich gwasanaeth.

Wrth i chi redeg eich gwasanaeth, mae nifer o bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud yn ôl y gyfraith. Yma, cewch wybodaeth a chanllawiau i'ch helpu.

Mae'r adran hon yn cynnwys:

  • Canllawiau a ffurflenni ynglŷn â'r hyn y dylid ei wneud pan rydych am wneud newidiadau i'ch gwasanaeth
  • Canllawiau a ffurflenni ynglŷn â phan mae angen i chi roi gwybod i ni am ddigwyddiadau penodol
  • Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid a'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud
  • Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â chwblhau eich hunanasesiad
  • Gwybodaeth ac adnoddau ynglŷn â sut i osgoi cwympiadau, a'r hyn y dylech ei wneud os yw'r person rydych yn gofalu amdano yn baglu neu'n cwympo

Beth yw eich barn ynglŷn â'r wybodaeth hon?

Rydym yn gweithio i wneud y tudalennau hyn yn fwy defnyddiol. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch â ni drwy e-bostio ein Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu.