Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Datganiad Hunanasesu’r Gwasanaeth (SASS)

Gwybodaeth am gwblhau eich SASS.

Mae angen i'r Unigolyn Cyfrifol neu'r Person Cofrestredig gwblhau a chyflwyno eu Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth fel rhan o eu cofrestriad i ddarparu gwasanaeth gofal.

Rwy'n rhedeg cartref gofal i oedolion, cartref plant neu asiantaeth gofal cartref

Cewch ragor o wybodaeth ynghylch cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar ein tudalen ar gyfer cartrefi gofal i oedolion, cartrefi plant ac asiantaethau gofal cartref.

Rwy’n darparu gwasanaeth gofal plant a chwarae

Mae rhagor o wybodaeth am y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar gyfer gofal plant a gwasanaethau chwarae ar gael yma.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More