Datganiad Hunanasesu’r Gwasanaeth (SASS)

Gwybodaeth am gwblhau eich SASS.

Mae angen i'r Unigolyn Cyfrifol neu'r Person Cofrestredig gwblhau a chyflwyno eu Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth fel rhan o eu cofrestriad i ddarparu gwasanaeth gofal.

Rwy'n rhedeg cartref gofal i oedolion, cartref plant neu asiantaeth gofal cartref

Mae'n ofynnol bod unigolion cyfrifol neu bersonau cofrestredig yn cwblhau a chyflwyno SASS gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol). Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau a chyflwyno eich SASS oedd 15 Tachwedd 2017.  

Os na wnaethoch gwblhau a chyflwyno eich sass, caiff hyn ei gofnodi yn erbyn eich gwasanaeth(au). 

Cewch ragor o wybodaeth ynghylch cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar ein tudalen ar gyfer cartrefi gofal i oedolion, cartrefi plant ac asiantaethau gofal cartref.

Rwy’n darparu gwasanaeth gofal plant a chwarae

Mae rhagor o wybodaeth am y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar gyfer gofal plant a gwasanaethau chwarae ar gael yma.