Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Gwneud newidiadau i'ch cofrestriad

Os ydych am wneud amrywiad i'ch amodau cofrestru, mae'n rhaid i chi gyflwyno cais i wneud hynny.

Rhaid i ddarparwyr sydd wedi cofrestru â ni o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 gyflwyno hysbysiadau ac amrywiadau ar-lein i wneud newidiadau i'w gwasanaeth cofrestredig. Bydd darparwyr gofal plant a chwarae yn gallu cyflwyno hysbysiadau ac amrywiadau ar-lein o 6 Ionawr 2020.

Bydd yr holl wasanaethau ar-lein ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More