Ffurflenni hysbysu

Os ydych wedi cofrestru â ni, mae'n rhaid i chi ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau yn eich gwasanaeth.

Gwasanaethau wedi’u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Deddf 2016)

Os oes angen i chi ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau yn eich gwasanaeth sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf 2016, bydd angen i chi ein hysbysu trwy ddefnyddio AGC ar-lein. (Dolen allanol) 

Pwysig

Dim ond ar ôl i'ch cais i ailgofrestru gael ei gadarnhau a'i gymeradwyo’n llawn gennym y gallwch wneud hysbysiad ar-lein.

Yr holl wasanaethau eraill

Dewiswch o'r ffurflenni isod a dilynwch y canllaw ynghylch sut i'n hysbysu.

Os nad ydych yn dweud wrthym am newidiadau neu ddigwyddiadau, gallech fod yn gweithredu eich gwasanaeth yn anghyfreithlon.