Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cwympo mewn cartrefi gofal

Gwybodaeth ynglŷn â beth i'w wneud os yw'r person rydych yn gofalu amdano'n baglu neu'n cwympo.

Er mwyn osgoi cwympiadau mae'n bwysig datrys beth achosodd y cwymp a datrys y broblem. Mae nifer o offerynnau ar gael i bobl sy'n gofalu am oedolion i'w helpu i asesu eu risg o gwympo.

Dylid cynnig asesiadau i bobl sy'n derbyn gofal ynghyd ag adolygiadau o feddyginiaeth ac asesiadau risg neu berygl lle maent yn byw.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 

Adnoddau

Mae'r dolenni isod ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn cartrefi gofal neu’n darparu gwasanaeth gofal yng nghartref rhywun. Maent yn rhoi cyngor ar beth i'w wneud os yw'r person maent yn gofalu amdano'n baglu neu'n cwympo, ac maent hefyd yn gallu helpu i atal cwympiadau.

Arweiniad a gwybodaeth ychwanegol

Mae mwy o gyngor a gwybodaeth (gan gynnwys offerynnau asesu a llwybrau) ar gael gan eich Bwrdd Iechyd Lleol ac Adran Gwasanaethau Cymdeithasol eich Awdurdod Lleol.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More