Nodyn canllaw: Statws Sefydliad Corfforedig Elusennol

Cyngor i Statws Sefydliad Corfforedig Elusennol.

Mae'r nodyn canllaw hwn wedi cael ei ddatblygu i ddarparu cyngor i arolygwyr, darparwyr cofrestredig a sefydliadau ymbarél ynghylch statws Sefydliad Corfforedig Elusennol.

 
Lawrlwytho dogfennau