Cydarolygiad o Dîm Iechyd Meddwl Cymuned y Trallwng o fewn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys

Buom yn gweithio gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ar adolygiad thematig o iechyd meddwl yn y gymuned yn ystod 2017/18.

Gallwch ddarllen ein hadroddiad ar y cyd ar wefan AGIC (Dolen allanol).