Ystadegau blynyddol

Ystadegau cryno ar gyfer y nifer o sefydliadau ac unigolion rydym yn eu rheoleiddio.

Rydym yn cynhyrchu ystadegau bob blwyddyn ynghylch y nifer o sefydliadau ac unigolion rydym yn eu rheoleiddio.

Pa wybodaeth sy'n cael ei chynnwys?

Mae'r crynodebau yn darparu canlyniadau allweddol ar gyfer Cymru ac yn dangos cymariaethau yn erbyn canlyniadau blynyddoedd blaenorol.

Gwybodaeth bellach

Mae manylion ar bob awdurdod lleol a math o leoliad ar gael ar wefan StatsCymru. (Dolen allanol)