Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Cydarolygiad o Dîm Iechyd Meddwl Cymuned Cynon o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Buom yn gweithio gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ar adolygiad thematig o iechyd meddwl yn y gymuned yn ystod 2017/18.

Gallwch ddarllen ein hadroddiad ar y cyd ar wefan AGIC (Dolen allanol).

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More