Adroddiad Arolygu Gwasanaethau Plant: Cyngor Dinas Caerdydd

Ein canfyddiadau ac argymhellion o wasanaethau plant yng Nghyngor Dinas Caerdydd.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 
 

 
Lawrlwytho dogfennau