Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cefnogi gofalwyr – adroddiad trosolwg ymgysylltu â gofalwyr

Ein canfyddiadau a'n hargymhellion ar ôl siarad â 400 o ofalwyr ledled Cymru.

Yn dilyn Cynulliad Gofalwyr y llynedd, a gynhaliwyd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, roeddem am ddeall mwy am brofiad gofalwyr ledled Cymru.

Mae gan y rhan fwyaf o awdurdodau lleol strategaethau gofalwyr ar waith, ond nid yw rhai o'r rhain wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Ceir enghreifftiau o arferion cadarnhaol ac arloesol ledled Cymru a fyddai'n elwa ar gael eu rhannu'n ehangach.

Y Camau Nesaf

Fel rhan o'r ymdrech i drawsnewid gwasanaethau yn unol â'r Ddeddf, mae cefnogaeth i ofalwyr wedi llithro i lawr yr agenda, ac mae angen i awdurdodau lleol, gyda'u partneriaid, sicrhau bod hawl gofalwyr i asesiad a chymorth yn cael ei deall yn dda a'i gweithredu gan staff rheng flaen.

Byddwn yn parhau i ymgysylltu â gofalwyr fel rhan greiddiol o'n rhaglen arolygu ac adolygu perfformiad gydag awdurdodau lleol, yn ogystal â chysylltu â Gyrfa Cymru.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More