Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolygiad cenedlaethol o ofal a chymorth i bobl ag anableddau dysgu

Cyd-arolygiad ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) o ofal a chymorth i bobl ag anableddau dysgu.

Gydag AGIC gwnaethom ymweld â chwe awdurdod lleol i asesu ansawdd a diogelwch y gofal a’r cymorth a ddarperir i oedolion ag anableddau dysgu.  Roedd yr arolygiad yn edrych ar beth sy'n gweithio'n dda yn ogystal â'r rhwystrau a’r meysydd i'w gwella.

Awdurdodau Lleol a arolygwyd

  • Cyngor Gwynedd
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  • Cyngor Sir Penfro
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More