Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Adolygiad Blynyddol a Gwerthusiad 2012-2013: Ynys Mon

Dyma ein adroddiad gwerthuso blynyddol ar gyfer Ynys Mon.

Bydd yr adroddiad blynyddol yn nodi cynnydd, arferion da a meysydd lle mae angen datblygiad a gwelliant.

Bydd y gwerthusiad yn seiliedig ar:

  • Wybodaeth a dderbyniwyd gan yr awdurdodau lleol
  • Data perfformiad
  • Trafodaeth mewn cyfarfodydd ymgysylltu chwarterol gydag uwch swyddogion
  • Arolygiadau gwasanaethau awdurdodau lleol lle mae’r rhain wedi digwydd
  • Aolygiadau thematig 
  • Ymweliadau â safleoedd
  • Gwybodaeth a gasglwyd o gwynion a phryderon
  • Gwybodaeth gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr eraill ac, yn bwysig, ein harolygiadau a’n hymgysylltiad ni o ran y gwasanaethau a reoleiddir sy’n gweithredu yn ardal yr awdurdod lleol.

Mae perfformiad pob cyngor wedi ei safoni er mwyn sicrhau ein bod yn gyson, agored a chytbwys. Comisiynwyd safonwr annibynnol i gynorthwyo gyda’r broses.

Bydd canlyniad y broses werthuso ac adolygu yn cyfrannu at y cynlluniau arolygu cenedlaethol presennol ac unrhyw arolygiadau ac ymweliadau safle lleol.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More