Cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth: Gwasanaethau gofal plant a chwarae

Gwybodaeth am eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS).

Yn flaenorol, rydym wedi gofyn i bob darparwr gofal plant a chwarae gwblhau Hunan Asesiad o Ddatganiad Gwasanaeth (SASS). Fodd bynnag, ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19 nid oes gofyn i chi gwblhau eich SASS.

Byddwn yn adolygu hynt ein datblygiadau ar-lein, ac os yw adnoddau’n caniatáu, rydym yn bwriadu cyhoeddi Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar ddiwedd 2019. Dylai darparwyr barhau i sicrhau bod ganddynt Adolygiad cyfredol o Ansawdd y Gofal ar waith ac ar gael pe byddwn yn gofyn amdano.