Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth: Gwasanaethau gofal plant a chwarae

Gwybodaeth am eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS).

Os ydych yn rhedeg gwasanaeth gofal plant a chwarae, bydd gofyn i chi gwblhau a chyflwyno eich SASS gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol) yn ystod Gorffennaf 2021.

Os oes gennych gyfrif AGC Ar-lein eisoes gallwch fewngofnodi, cwblhau a chyflwyno eich Datganiad o 7 Gorffennaf 2021.

Os nad ydych wedi creu cyfrif AGC Ar-lein eto, mae angen i chi weithredu ar frys.

  • ewch i AGC Ar-lein
  • neu ffoniwch ni ar 0300 7900 126 a dewiswch opsiwn 4

Sicrhewch eich bod wedi creu eich cyfrif AGC Ar-lein erbyn 2 Gorffennaf 2021.

Cyflwynwch eich Datganiad erbyn 4 Awst 2021.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More