Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Protocol ar gyfer rhannu gwybodaeth ag Awdurdodau Lleol

Sut rydym yn rhannu ein gwybodaeth ag Awdurdodau Lleol.

Mae’r papur hwn yn amlinellu:

  • Yr wybodaeth y byddwn yn ei rhannu ag Awdurdodau Lleol
  • Yr wybodaeth y bydd Awdurdodau Lleol yn ei rhannu â ni
  • Sut byddwn yn adolygu’r protocol hwn

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)' yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More