Protocol ar gyfer rhannu gwybodaeth ag Awdurdodau Lleol

Sut rydym yn rhannu ein gwybodaeth ag Awdurdodau Lleol.

Mae’r papur hwn yn amlinellu:

  • Yr wybodaeth y byddwn yn ei rhannu ag Awdurdodau Lleol
  • Yr wybodaeth y bydd Awdurdodau Lleol yn ei rhannu â ni
  • Sut byddwn yn adolygu’r protocol hwn

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)' yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 
Lawrlwytho dogfennau