Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Gweithio gyda phartneriaid

Sut rydym yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r prif arolygiaethau eraill yng Nghymru:

Mae Rhaglen Arolygu Cymru (Dolen allanol) yn amlinellu ein gweithgareddau ar y cyd er mwyn gwella gwasanaethau i bobl.

Fel rhan o'n rôl ni rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda’r Comisiynydd Pobl HŷnComisiynydd Plant Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru. (Dolen allanol)

Rydym hefyd yn gweithio gydag arolygiaethau eraill ledled y DU ac yn rhan o Fforwm y 4 Gwlad.

Rydym yn aelod o Fecanwaith Ataliol Cenedlaethol y DU (NPM), a sefydlwyd i gryfhau diogelwch pobl yn y carchar drwy fonitro annibynnol. Ymwelwch â gwefan yr NPM (Dolen allanol, Saesneg yn unig) am fwy o wybodaeth ynglŷn â'u gwaith.

Mae protocolau, concordatau, a memoranda y cytunwyd arnynt yn gosod sut rydym yn rhannu arfer da ac yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill, a chydag awdurdodau sy’n ymwneud â gwella ansawdd gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Dylid darllen cyfeiriadau at Chyngor Gofal Cymru yn y dogfennau ar y dudalen hon fel Gofal Cymdeithasol Cymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More