Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Ein strategaeth a'n prosiectau

Beth rydym yn awyddus i’w gyflawni a sut rydym yn bwriadu ei wneud dros y tair blynedd nesaf.

Ein cynllun strategol 2017-20

Mae ein cynllun strategol yn gosod ein blaenoriaethau ar gyfer y tair blynedd nesaf. Mae wedi ei alinio gyda strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru - Ffyniant i Bawb. (Dolen allanol)

Mae'r cynllun uchelgeisiol hwn yn esbonio ymrwymiad Arolygiaeth Gofal Cymru i osod pobl a’u profiadau wrth galon ein gwaith, fel y corff sy’n rheoleiddio ac yn arolygu gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar:

  • Sut y byddwn yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn gyson;
  • Sut y byddwn yn sicrhau bod ein staff yn fedrus iawn, yn alluog ac yn ymatebol;
  • Sut y byddwn yn darparu llais arbenigol er mwyn annog a hybu gwelliannau;
  • Sut y byddwn yn gweithredu deddfwriaeth yn effeithiol.

Ein cynllun ymgysylltu ar gyfer 2020-23

Mae ein cynllun ymgysylltu yn amlinellu ein blaenoriaethau a'n huchelgeisiau ar gyfer sicrhau bod pobl yn ymgysylltu â'n gwaith dros y tair blynedd nesaf.

Ein huchelgais yw meithrin cydberthnasau cadarn ac ymddiriedus â phobl, gan siarad â chynifer o bobl ag y gallwn. Bydd canolbwyntio ar brofiadau pobl a deall sut mae gwasanaethau yn effeithio ar eu bywydau yn ein helpu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Sut y byddwn yn sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r gwaith rydym yn ei wneud, ac yn deall ein rôl.
  • Sut y byddwn yn cymryd camau i wella'r ffordd rydym yn sicrhau bod pobl yn ymgysylltu â'n gwaith;
  • Sut y byddwn yn rhannu ein gwybodaeth a'n canfyddiadau er mwyn cefnogi gwelliannau.

Byddwn yn gwerthuso ein cynnydd o ran gweithredu'r cynllun hwn bob blwyddyn, gan weithio gyda'r grŵp o bobl a wnaeth ein helpu i'w ddatblygu a'n Bwrdd Cynghori Cenedlaethol.

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More