Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Memorandwm o Ddealltwriaeth rhyngom ni, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Gweinidogion Cymru

Sut byddwn yn gweithio gyda Gweinidogion Cymru a'r Prif Weithredwr o swyddogaethau rheoleiddio ac arolygu'r o fewn grwp gwasanaethau cyhoeddus ac addysg.

Mae'r papur hwn yn amlinellu:

  • Sut y byddwn yn gweithio o fewn grwp gwasanaethau cyhoeddus ac addysg,
  • Dyletswyddau rheoleiddio Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru;
  • Sut y byddwn yn cyflawni'r dyletswyddau rheoleiddio hynny.
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More