Gwasanaethau ar-lein

Rydym yn cynllunio gwasanaethau ar-lein, sef 'AGC Ar-lein' er mwyn cefnogi ein gwaith a'i gwneud yn haws i ddarparwyr a phobl gysylltu â ni a gweithio gyda ni.

Byddwn yn cyflwyno gwasanaethau ar-lein yn raddol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Yr hyn y gallwch ei wneud ar-lein

Darparwyr gofal plant a chwarae

Gall Unigolion Cyfrifol neu Bersonau Cofrestredig gwasanaethau gofal plant a chwarae sydd eisoes â chyfrif AGC Ar-lein ac wedi cyflwyno rhannau un a dau y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) weld eu ffurflenni SASS a gyflwynwyd ganddynt, a gweld a diwygio eu manylion cyswllt ar-lein. (Dolen allanol)

Unigolion Cyfrifol/Personau Cofrestredig cartrefi gofal oedolion, cartrefi plant ac asiantaethau gofal cartref

Gall Unigolion Cyfrifol/Personau Cofrestredig cartrefi gofal oedolion a chartrefi plant sydd eisoes â chyfrif AGC Ar-lein ac wedi cyflwyno SASS â phwyslais penodol o'r llynedd weld eu ffurflenni SASS a gyflwynwyd ganddynt, a gweld a diwygio eu manylion cyswllt ar-lein. (Dolen allanol)

Hysbysiadau

Gall darparwyr sydd wedi cofrestru â ni o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 gyflwyno hysbysiadau ar-lein a gwneud newidiadau i'w gwasanaeth cofrestredig. 

Bydd ein gwasanaethau ar-lein i gyd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Sut ydw i'n defnyddio AGC Ar-lein?

Gall y bobl ganlynol ddefnyddio AGC Ar-lein:  (Dolen allanol)

  • Darparwyr gofal plant a chwarae
  • Unigolion Cyfrifol/Personau Cofrestredig cartrefi gofal, cartrefi plant ac asiantaethau gofal cartref

Creu eich cyfrif AGC Ar-lein

Bydd yn cymryd ychydig funudau i agor eich cyfrif.

Bydd arnoch chi angen:

  • Cyfeiriad e-bost dilys
  • Rhif PIN y byddwn wedi ei anfon i'ch cyfeiriad cofrestredig

Byddwn hefyd yn gofyn ambell gwestiwn diogelwch ichi pan fyddwch yn defnyddio eich cyfrif am y tro cyntaf.

Cymorth ar-lein

Os oes arnoch chi angen help yn defnyddio ein gwasanaeth ar-lein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i ni.