Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cydweithio i Gefnogi Gwelliant

Sut rydym yn gweithio gydag Estyn, Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Mae’r papur hwn yn amlinellu ein gweledigaeth gytunedig i sicrhau y bydd ein gwaith arolygu, archwilio a rheoleiddio’n ysgogiad grymus i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More