Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Sioe Frenhinol Cymru: 22 – 25 Gorffenaf 2019

Inspection Wales stand

Gwnaethom ddychwelyd i Sioe Frenhinol Cymru eleni ynghyd ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn, i arddangos fel Arolygu Cymru yn stondin D250.

Cawsom sgyrsiau â dros 1,740 ohonoch a chwblhawyd 125 o gardiau post "diolch" i ddangos enghreifftiau o ofal gwych yng Nghymru!

Cawsom gwmni Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, ynghyd â'n Prif Arolygydd Gillian Baranski, a achubodd ar y cyfle i ddiolch i rywun sy'n darparu gofal hefyd. 

Cymerwch gip ar rai o'n huchafbwyntiau drwy wylio ein fideo byr:

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More