Sioe Frenhinol Cymru: 22 – 25 Gorffenaf 2019

Inspection Wales stand

Crynodeb – Byddwn yn dychwelyd i Sioe Frenhinol Cymru eleni ynghyd ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn, i arddangos fel Archwilio Cymru yn stondin D250.

Sut i gymryd rhan

Dewch draw i siarad â ni a dysgu mwy amdanom a'r hyn rydym yn ei wneud. Gallwch ddod o hyd i ni ar Lôn D gyferbyn â stondin Ambiwlans Sant Ioan (stondin D250). 

Cadwch lygad ar ein ffrwd Twitter (Dolen allanol) a Facebook (Dolen allanol) i weld yr hyn sydd ar y gweill gennym. Bydd ein Prif Arolygydd Gillian Baranski yn ymuno â ni yn y stondin ddydd Llun 22 Gorffennaf - dewch draw i ddweud helô.

Gallwch lenwi un o'n cardiau post i ddiolch i unigolyn neu wasanaeth gofal am roi gofal da i berthynas neu anwylyn.

Dyma enghraifft o neges a gafodd ei hysgrifennu y llynedd:

Diolch am ofalu am fy mab yn ystod gwyliau'r ysgol. Ni allwn weithio hebddoch chi! Clwb gwych a digon o hwyl!

 Dylan’s Den (Enw'r gwasanaeth)

Os na allwch fynd i'r sioe eleni ond hoffech ddweud “diolch” i ddarparwr gofal, cliciwch ar y pdf y gellir ei lawrlwytho isod ac anfonwch eich negeseuon atom drwy e-bost – ciwcomms@llyw.cymru. Byddwn yn rhannu'r rhain ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn ystod y sioe felly cadwch lygad amdanynt. 

 
Lawrlwytho dogfennau