Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Digwyddiadau AGC i wasanaethau gofal plant a chwarae Mai 2021

Cynhaliwyd y digwyddiadau awr hyn ar gyfer darparwyr gofal plant a chwarae a gwarchodwyr plant yn ystod mis Mai 2021.

Canolbwyntiodd y digwyddiadau ar:

  • Chwarae a byddant yn cynnwys cyflwyniad gan gydweithwyr o Chwarae Cymru;
  • awgrymiadau gorau ar gyfer hwyluso cyfleoedd chwarae o safon i blant mewn unrhyw leoliad; a
  • diweddariad byr oddi wrthym ni.

Fideo o'n digwyddiad darparwr ar-lein ar y cyd â Chwarae Cymru ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae.

 

Os nad ydych wedi derbyn gwahoddiad i'r digwyddiadau hyn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch AGCcyfathrebu@llyw.cymru.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More