Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Digwyddiadau AGC i wasanaethau gofal plant a chwarae Mai 2021

Byddwn yn cynnal digwyddiadau ar-lein un awr ym mis Mai i wasanaethau gofal plant a chwarae gan gynnwys gwarchodwyr plant.

Bydd y digwyddiadau'n canolbwyntio ar Chwarae a byddant yn cynnwys cyflwyniad gan gydweithwyr o Chwarae Cymru.

Byddwch yn gallu cael cymryd i ffwrdd awgrymiadau gorau ar gyfer hwyluso cyfleoedd chwarae o safon i blant mewn unrhyw leoliad. Byddwn hefyd yn rhoi diweddariad byr i chi.

Mae lleoedd yn y digwyddiadau hyn yn gyfyngedig ac yn cael eu cynnal ar y dyddiadau isod.

  • Dydd Mercher 12 Mai, 19:00 – 20:00y.p
  • Dydd Iau 13 Mai, 19:00 – 20:00yp - Digwyddiad Cymraeg
  • Dydd Sadwrn 15 Mai, 10:30 – 11:30y.b

Os nad ydych wedi derbyn gwahoddiad i'r digwyddiadau hyn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch ciwcomms@llyw.cymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More