Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Digwyddiadau AGC i ddarparwyr gofal plant a chwarae a gwarchodwyr plant

Cynhaliwyd y digwyddiadau awr hyn ar gyfer darparwyr gofal plant a chwarae a gwarchodwyr plant yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2020.

Canolbwyntiodd y digwyddiadau ar:

  • ein gwaith yn ystod y pandemig;
  • canfyddiadau o Ddatganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) 2020;
  • y ffordd rydym yn bwriadu gweithredu yn y dyfodol.

Recordiad: Digwyddiad darparwyr gofal plant a chwarae - Rhagfyr 2020

Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â'r digwyddiadau hyn,,e-bostiwch agc.cyfathrebu@llyw.cymru

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More