Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Digwyddiadau AGC i ddarparwyr gofal plant a chwarae a gwarchodwyr plant

Byddwn yn cynnal digwyddiadau awr o hyd i ddarparwyr gofal plant a chwarae a gwarchodwyr plant yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2020.

Rydym wedi e-bostio darparwyr yn uniongyrchol i'w gwahodd i ddod i'r digwyddiadau rhithwir hyn.

Dyma'r tro cyntaf i ni gynnal digwyddiadau ar-lein, ac rydym yn awyddus i roi cyfle i ddarparwyr ofyn cwestiynau. Felly rydym wedi cyfyngu nifer y bobl yn y digwyddiadau hyn i 150.

Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin, ac un unigolyn yn unig o unrhyw wasanaeth gaiff ddod.

Bydd y digwyddiadau yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • ein gwaith yn ystod y pandemig;
 • canfyddiadau o Ddatganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) 2020;
 • y ffordd rydym yn bwriadu gweithredu yn y dyfodol.

Bydd cymysgedd o sesiynau Saesneg a sesiynau Cymraeg ar gael. Dylai darparwyr ddewis y rhai sydd fwyaf addas iddynt.

Rydym yn annog darparwyr i gyflwyno cwestiynau ysgrifenedig yn Gymraeg yn ystod y sesiynau Saesneg, os ydynt am wneud hynny.

Cynhelir digwyddiadau i wasanaethau gofal plant a chwarae ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Mercher 25 Tachwedd, 19:00 – 20:00 – (Saesneg)
 • Dydd Iau 26 Tachwedd, 19:00 - 20:00 - (Cymraeg)
 • Dydd Sadwrn 28 Tachwedd, 10:30 – 11:30 – (Saesneg)

Cynhelir digwyddiadau i warchodwyr plant ar y dyddiadau isod:

 • Dydd Mercher 2 Rhagfyr, 19:00 – 20:00 (Saesneg)
 • Dydd Iau 3 Rhagfyr, 19:00 - 20:00 (Cymraeg)
 • Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr, 10:30 – 11:30 (Saesneg)

Caiff y sesiynau eu recordio.

Os oes cwestiynau gennych neu os hoffech drafod unrhyw ofynion mynediad, e-bostiwch agc.cyfathrebu@llyw.cymru  

 

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More