Dewis gwarchodwr plant

Gwybodaeth ac arweiniad am yr hyn i chwilio amdano wrth ddewis gwarchodwr plant.

Nid yw dod o hyd i'r gwarchodwr plant iawn bob amser yn hawdd. Dyma rai awgrymiadau gan ein harolygwyr:

Infograffig dewis gofal plant

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 
Lawrlwytho dogfennau