Dewis gofal plant

Gwybodaeth ac arweiniad am yr hyn i chwilio amdano wrth ddewis gwasanaeth gofal plant.

Nid yw dod o hyd i'r gofal plant cywir bob amser yn hawdd. Mae ein harolygwyr yn ymweld â gwasanaethau bob dydd, ac mae ganddynt lawer o brofiad a gwybodaeth i'w rhannu. Dyma rai o'u hawgrymiadau:

Infograffig dewis gofal plant

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 
Lawrlwytho dogfennau