Dewis gofal i oedolion

Gwybodaeth ac arweiniad am yr hyn i chwilio amdano wrth ddewis gwasanaeth gofal ar gyfer oedolion.

Mae dewis gofal yn un o'r penderfyniadau mwyaf anodd y bydd yn rhaid ichi ei wneud – boed hynny ar eich cyfer chi neu ar gyfer ffrind neu berthynas. Mae ein harolygwyr yn ymweld â gwasanaethau bob dydd, ac mae ganddynt lawer o brofiad a gwybodaeth i'w rhannu. Dyma rai o'u hawgrymiadau:

Infograffig dewis gofal i oedolion

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 
Lawrlwytho dogfennau