Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 30 Medi 2020
  • Newyddion

Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Strategol ar gyfer 2020-23

Mae ein cynllun strategol yn nodi ein blaenoriaethau dros y tair blynedd nesaf.

Noder, gohiriwyd y cyhoeddiad hwn oherwydd effaith pandemig COVID-19.

Mae gennym dair blaenoriaeth strategol i ddarparu ein cyfeiriad a'n ffocws sefydliadol dros y tair blynedd nesaf:

  1. Bod yn llais dibynadwy i ddylanwadu ar welliannau a'u llywio
  2. Darparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn gyson
  3. Bod yn fedrus ac yn ymatebol

Byddwn yn adolygu ein blaenoriaethau bob blwyddyn er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn adlewyrchu'r amgylchedd rydym yn gweithredu ynddo.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am ein Cynllun Strategol ar gyfer 2020-2023 ar y dudalen isod: Ein strategaeth a'n prosiectau.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More