Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

16 Rhagfyr 2020 a 27 Ionawr 2021 – Digwyddiadau AGC a Gofal Cymdeithasol Cymru ar y cyd

Ynghyd â Gofal Cymdeithasol Cymru cynhaliwyd y digwyddiadau rhithwir hyn ar gyfer Unigolion Cyfrifol yn ystod mis Rhagfyr 2020 a mis Ionawr 2021.

Roedd y pynciau a drafodwyd yn y digwyddiadau hyn yn cynnwys diogelu, cydbwyso hawliau, risgiau a chyfrifoldebau, rhywbeth sy'n arbennig o berthnasol i Unigolion Cyfrifol yn ystod y pandemig.

Gellir gweld copi o'r cyflwyniadau o'r sesiynau hyn ar waelod y dudalen hon.

Recordiad: Digwyddiad ar y cyd gyda GCC

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More