Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

16 Rhagfyr 2020 a 27 Ionawr 2021 – Digwyddiadau AGC a Gofal Cymdeithasol Cymru ar y cyd

Rydym yn cynnal dau ddigwyddiad ar-lein i Unigolion Cyfrifol.

Rydym wedi e-bostio Unigolion Cyfrifol gwasanaethau oedolion a phlant heddiw mewn perthynas â'r cyntaf o ddau ddigwyddiad rhithwir ar y cyd i ddarparwyr, a gynhelir gennym ni a Gofal Cymdeithasol Cymru (Dolen allanol).

Bydd y digwyddiad cyntaf, a gynhelir ar 16 Rhagfyr, yn canolbwyntio ar gydbwyso hawliau, risgiau a chyfrifoldebau, sy'n arbennig o berthnasol i Unigolion Cyfrifol yn ystod y pandemig.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan Imogen Blood, awdur ‘Risg cadarnhaol a phenderfynu ar y cyd’, a Claire Cunliffe o'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC). 

O ganlyniad i'r heriau sydd ynghlwm wrth reoli cyfraniadau ar-lein mewn gweithdy, a gan mai hwn fydd ein hymgais cyntaf i gynnal digwyddiad ar-lein, rydym yn cynnig 150 o leoedd yn unig. Fodd bynnag, byddwn yn recordio'r digwyddiad ac yn sicrhau ei fod ar gael i ddarparwyr ei weld maes o law. 

Bydd ein hail ddigwyddiad, a gynhelir ar 27 Ionawr, yn canolbwyntio ar Weithdrefnau Diogelu newydd Cymru. Byddwn yn cynnig lleoedd â blaenoriaeth i unrhyw un sydd ar y rhestr aros ar gyfer y digwyddiad ym mis Rhagfyr.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More