Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Sharon Williams

Sharon Williams

Darparwraig annibynnol

Rwy'n rheoli cartref gofal ac rwyf wedi mwynhau'r cyfle i fod ar y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol, yn siarad ar ran fy nghydweithwyr yn fy maes busnes ac ar ran yr holl foneddigion a boneddigesau yr wyf yn gofalu amdanynt. Dyma yw hanfod safonau gofal - gwneud yn siŵr bod safonau yn uchel a bod pobl yn cael dewis a llais am yr hyn y mae arnynt ei eisiau a'i angen.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More