Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Pwy ydym ni

Gillian Baranski yw ein Prif Arolygydd. Mae ein timau’n gweithio o swyddfeydd rhanbarthol ym Merthyr Tudful, Caerfyrddin a Chyffordd Llandudno.

Rydym yn cael ein harwain gan ein Prif Arolygydd Gillian Baranski.

Ein tîm uwch-reolwyr

  • Prif Arolygydd
  • Dirprwy Brif Arolygwyr x2
  • Pennaeth Gwasanaethau Cymorth
  • Pennaeth Arolygu Gwasanaethau Oedolion a Phlant
  • Pennaeth Arolygu Awdurdodau Lleol
  • Pennaeth Cofrestru a Gorfodi
  • Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae

Ein timau cofrestru ac arolygu

Mae ein timau o arolygwyr yn weithwyr proffesiynol medrus a phrofiadol, sydd wedi gweithio o’r blaen yn y sectorau yr ydym yn eu rheoleiddio. Maent yn cynnwys therapyddion galwedigaethol, gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, athrawon ac arbenigwyr gofal dydd.

Timau cofrestru a gorfodi

Mae timau cofrestru a gorfodi arbenigol wedi eu sefydlu i sicrhau mai dim ond gwasanaethau sy’n cyfarfod â’r holl ofynion rheoliadol, ac sy’n deall eu dyletswydd i ddarparu gofal diogel ac o ansawdd da, sy’n cael eu cofrestru. Bydd y timau hefyd yn gweithredu os na fydd y gwasanaethau yn darparu gofal diogel.

Rheolwyr ardal

Mae timau seiliedig yn yr awdurdodau lleol, dan arweiniad rheolwr ardal, wedi eu sefydlu er mwyn integreiddio arolygu gwasanaethau cofrestredig gyda gwasanaeth cymdeithasol awdurdodau lleol. Rheolwyr ardal sy’n gyfrifol am ymgysylltu â’r awdurdodau lleol yn eu hardaloedd.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More