Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolygon adborth

Rhowch adborth am wasanaeth i ni drwy gwblhau arolwg.

Mae adborth yn ein helpu i lunio barn am y ffordd y mae gwasanaeth a'i staff yn helpu i hyrwyddo llesiant pobl.

Mae gennym gyfres o arolygon adborth ar-lein isod sydd ar gyfer teuluoedd, staff a defnyddwyr gwasanaethau sy'n defnyddio gwasanaeth cymorth cartref neu wasanaeth cartref gofal.

Nid oes angen i chi nodi eich enw na'ch manylion cyswllt, oni fyddwch am wneud hynny, neu os hoffech siarad â ni. Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni chânt eu rhannu.

Caiff arolygon ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae (ynghyd â mathau eraill o wasanaethau) eu cyhoeddi yn y flwyddyn newydd. Os bydd gennych unrhyw adborth yn y cyfamser, cwblhewch ein ffurflen Cysylltu â Ni.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More