Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolwg adborth ar gyfer gwasanaethau gofal plant

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn rhoi eich barn am wasanaethau gofal plant.

Gellir cwblhau arolygon ar-lein neu eu lawrlwytho drwy glicio ar y blwch llwyd perthnasol isod.

Nid oes angen i chi nodi eich enw na'ch manylion cyswllt, oni fyddwch am wneud hynny, neu os hoffech siarad â ni. Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni chânt eu rhannu.

Oes gennych chi bryder brys am wasanaeth? Cliciwch yma i roi gwybod i ni

Arolwg adborth ar ble y cewch ofal yn ystod y dydd (Plant 8 oed ac iau)

Mae eich barn am ble rydych yn mynd i gael gofal yn ystod y dydd yn bwysig iawn i ni.

Disgrifiwch y lleoliad i ni. Bydd eich meddyliau a'ch syniadau yn ein helpu i ddod i wybod am eich gofal a'r staff. Ni fyddwn yn dweud yr hyn y byddwch yn ei rannu â ni wrth y bobl sy'n gofalu amdanoch. 

Agorwch y PDF ar eich dyfais a'i arbed, cyn nodi'ch adborth. Ni fydd copïau o'r PDF a agorwyd yn y porwr yn arbed eich atebion.

Arolwg adborth ar ble y cewch ofal yn ystod y dydd (Plant dros 8 oed)

Mae eich barn am ble rydych yn mynd i gael gofal yn ystod y dydd yn bwysig iawn i ni.   

Disgrifiwch y lleoliad i ni. Bydd eich meddyliau a'ch syniadau yn ein helpu i ddod i wybod am eich gofal a'r staff. Ni fyddwn yn dweud yr hyn y byddwch yn ei rannu â ni wrth y bobl sy'n gofalu amdanoch.

Agorwch y PDF ar eich dyfais a'i arbed, cyn nodi'ch adborth. Ni fydd copïau o'r PDF a agorwyd yn y porwr yn arbed eich atebion.

Arolwg Adborth rhiant neu warcheidwad

Mae barn y bobl sy'n defnyddio neu'n gweithio mewn lleoliad gofal plant yn bwysig i ni. Mae'n ein helpu i lunio barn am y ffordd y mae gwasanaeth a'i staff yn helpu i hybu llesiant pobl.

Byddwch cystal â threulio ychydig funudau yn mynegi eich barn am y gofal y mae eich plentyn yn ei gael gan y gwasanaeth.

Agorwch y PDF ar eich dyfais a'i arbed, cyn nodi'ch adborth. Ni fydd copïau o'r PDF a agorwyd yn y porwr yn arbed eich atebion.

Arolwg Adborth Staff

Mae barn y bobl sy'n defnyddio neu'n gweithio mewn lleoliad gofal plant yn bwysig i ni. Mae'n ein helpu i lunio barn am y ffordd y mae gwasanaeth a'i staff yn helpu i hybu llesiant pobl.

Byddwch cystal â threulio ychydig funudau yn mynegi eich barn am weithio yn y lleoliad gofal plant.

Agorwch y PDF ar eich dyfais a'i arbed, cyn nodi'ch adborth. Ni fydd copïau o'r PDF a agorwyd yn y porwr yn arbed eich atebion.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More