Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Gwasanaethau a lleoliadau a reoleiddir, 2016-2017

Ystadegau cryno ar gyfer y nifer o sefydliadau ac unigolion rydym yn eu rheoleiddio 2016-2017.

Mae gwybodaeth bellach ar bob awdurdod lleol a math o leoliad ar gael ar wefan StatsCymru.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More