Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Dawn Duffy

Dawn Duffy

Dirprwy Reolwr Cofrestru, Arolygiaeth Gofal Cymru

Fel aelod o staff AGGCC, rwy'n credu bod gweithio mewn partneriaeth â'r rheiny sy'n rhan o wasanaethau gofal, waeth beth fo'u swydd, yn hanfodol er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol i'r bobl fregus sy'n defnyddio'r gwasanaethau.

Roedd y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol yn cynnig cyfle bendigedig i gyfathrebu a dysgu drwy allu clywed a gwerthfawrogi safbwyntiau pobl eraill yn uniongyrchol, ynghyd â rhannu gwybodaeth ynghylch gwaith AGGCC.

Daw'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol â chriw o unigolion sy'n angerddol ynghylch gwella gwasanaethau gofal ar y cyd at ei gilydd. A phwy fyddai'n gadael i gyfle felly fynd heibio?

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More