Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cwcis

Nid yw’r cwcis hyn yn cael ei defnyddio i adnabod chi’n bersonol.

Fel arfer byddwch yn gweld neges ar y wefan cyn byddwn yn storio cwci ar eich cyfrifiadur.

Dysgwch mwy am sut i reoli cwcis. (Dolen allanol, saesneg yn unig) 

Mesur defnydd o’r gwefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio arolygiaethgofal.cymru. Rydym yn gwneud hyn i helpu sicrhau bod y gwefan yn bodloni eich anghenion ac i’n helpu ni gwneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn cadw gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych yn defnyddio a faint o amser rydych yn treulio ar bob tudalen
  • sut cyrhaeddoch chi arolygiaethgofal.cymru
  • beth ydych yn clicio arno yn ystod eich ymweliad i arolygiaethgofal.cymru

Nid ydym yn casglu neu gadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly nid yw’r wybodaeth hon yn gallu cael ei defnyddio i’ch adnabod. Nid ydym yn rhoi caniatâd i Google defnyddio neu rannu ein data analytig.

Dysgwch mwy am ddiogelwch a phreifatrwydd yn Google Analytics. (Dolen allanol, saesneg yn unig)

 

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More