Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolwg adborth i gomisiynwyr a gweithwyr proffesiynol eraill

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn mynegi eich barn am y gofal a'r cymorth a ddarperir gan y gwasanaethau.

I rannu eich adborth am ofal a chymorth a ddarperir gan wasanaeth yng Nghymru a phrofiad o'i ddefnyddio, dewiswch o'r adran briodol isod.

Gallwch gwblhau arolygon ar-lein neu drwy eu lawrlwytho o waelod y dudalen hon.

Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn eu rhannu â'r darparwr gwasanaeth. Os byddai'n well gennych siarad â ni am eich adborth, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126.

Arolwg adborth i gomisiynwyr a gweithwyr proffesiynol eraill

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn mynegi eich barn am y gofal a'r cymorth a ddarperir gan wasanaeth hwn.

Agorwch y PDF ar eich dyfais a'i arbed, cyn nodi'ch adborth. Ni fydd copïau o'r PDF a agorwyd yn y porwr yn arbed eich atebion.

Arolwg adborth i weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n ymweld

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn mynegi eich barn am y gofal a'r cymorth a ddarperir gan wasanaeth hwn.

Agorwch y PDF ar eich dyfais a'i arbed, cyn nodi'ch adborth. Ni fydd copïau o'r PDF a agorwyd yn y porwr yn arbed eich atebion.

Ffyrdd eraill o roi adborth

Os na allwch gwblhau ein harolygon ar-lein, gallwch lawrlwytho copi PDF, ei lenwi a'i ddychwelyd atom dros e-bost i agc@llyw.cymru

Os ydych yn cael anawsterau technegol, ffoniwch ein tîm gwasanaeth i gwsmeriaid dynodedig a fydd yn gallu trafod y ffurflen â chi a'i llenwi i mewn dros y ffôn. Ffoniwch 0300 7900 126.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More