Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolwg adborth ar gyfer ysgolion preswyl

A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i roi eich barn am y gofal rydych yn ei gael yn eich ysgol.

Gellir cwblhau arolygon ar-lein trwy glicio ar y blwch llwyd isod

Nid oes angen i chi nodi eich enw na'ch manylion cyswllt, oni fyddwch am wneud hynny, neu os hoffech siarad â ni. Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni chânt eu rhannu.

Arolwg adborth ar eich ysgolion preswyl

Mae eich barn am sut le rydych yn byw ynddo yn bwysig iawn i ni.

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn dweud wrthym am eich profiad.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More