• Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More
 • 13 Ionawr 2020
 • Newyddion

Mae'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) bellach ar agor! Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu.

Mae cwblhau SASS yn ofyniad cyfreithiol o dan Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010.

Mae gan ddarparwyr hyd at 4 Chwefror i gyflwyno eu ffurflen SASS wedi'i chwblhau, a gellir ei chadw a dychwelyd ati unrhyw bryd cyn ei chyflwyno ar y dyddiad hwn.

Awgrymiadau defnyddiol

 • Mae modd mynd i borth AGC Ar-lein drwy'r ddolen arolygiaethgofal.cymru/gwasanaethau-ar-lein
 • Os ydych yn gweld X coch ac nad ydych yn gwybod beth mae'n ei olygu; mae'n golygu nad yw'r adran honno o'r SASS wedi'i chwblhau. Sicrhewch eich bod wedi cwblhau pob maes perthnasol a bod y bar yn dangos bod popeth wedi'i gwblhau.
 • Mae'n rhaid i ddarparwyr sicrhau eu bod yn defnyddio'r tab 'manylion darparwr y gwasanaeth' wrth chwilio am y SASS. Os bydd y darparwyr yn mynd i fanylion y gwasanaeth unigol, ni fydd y SASS yn ymddangos.
 • Peidiwch â chlicio ar yr opsiwn 'dechrau cais' yng nghornel dde uchaf y bar, dim ond ar gyfer cofrestru gwasanaethau newydd mae hwn.
 • Os ydych yn gyfrifol am fwy nag un gwasanaeth, sicrhewch fod manylion y proffil sefydliadol yn gywir. Ar ôl cwblhau hyn, bydd unrhyw wasanaethau cysylltiedig yn ymddangos yn adran nesaf y SASS.
 • Os oes gan warchodwyr plant X coch ger eu henw, dewiswch 'golygu' cyn arbed y manylion.
 • Os nad ydych yn gallu agor eich cyfrif, sicrhewch eich bod yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost cywir, sef yr un y mae AGC yn ei gysyll3tu â'ch cyfrif ar-lein.
 • Os ydych yn darparu gofal sesiynol y tu allan i dymor yr ysgol, rydym yn ymwybodol bod rhai problemau ac rydym yn ceisio datrys hyn cyn gynted ag sy'n bosibl.

SASS, AGC ar lein

Angen help?

Er mwyn cael cymorth technegol i ddefnyddio AGC ar-lein i gwblhau eich SASS, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126, Opsiwn 4, neu e-bostiwch ciw@gov.wales.