Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i'n hysbysu ynghylch ceisiadau a/neu awdurdodiadau o dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid.

Gwasanaethau wedi’u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Deddf 2016)

Os oes angen i chi ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau yn eich gwasanaeth, sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf 2016, bydd angen i chi ein hysbysu trwy ddefnyddio AGC ar-lein. (Dolen allanol) 

Pwysig

Dim ond ar ôl i'ch cais i ailgofrestru gael ei gadarnhau a'i gymeradwyo’n llawn gennym y gallwch wneud hysbysiad ar-lein.

Yr holl wasanaethau eraill

Mae'n  gyfrifoldeb cyfreithiol arnoch i ddweud wrthym am ddigwyddiadau sy'n digwydd yn eich gwasanaeth.

Mae'n rhaid i chi ein hysbysu ynghylch unrhyw geisiadau a/neu awdurdodiadau o dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid.

Lawrlwythwch y ffurflen isod, ei chwblhau a’i dychwelyd at eich swyddfa agosaf. Os ydych yn anfon eich ffurflen wedi'i chwblhau yn ddiogel trwy e-bost, ni fydd angen i chi anfon copi caled atom.

 
Lawrlwytho dogfennau