Cyfeiriadur gwasanaethau gofal

Chwiliwch ein cyfeiriadur i ddod o hyd i wasanaethau gofal cofrestredig ac i weld ein adroddiadau arolygu.

Defnyddiwch yr hidlyddion er mwyn cyfyngu eich chwiliad

Esbonio’r mathau o wasanaethau

Lleoliad

Chwilio ardal

O fewn
from 
Ar y map

3 Circles Care Limited

Morgans, Central Chambers, Lion Street, Abergavenny, NP7 5PE, Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn: 01873 269 273
Math o wasanaeth:
Gwasanaeth cymorth cartref
Gwasanaeth cymorth cartref
80742
Ddim yn gallu dangos y lleoliad

3 Lanelay Crescent

PONTYPRIDD

Rhif ffôn: 01443 650472
Math o wasanaeth:
Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
Darpariaeh cartref gofal ar gyfer iechyd meddwl
52943
Ddim yn gallu dangos y lleoliad

350 Cyncoed Rd

Cardiff

Rhif ffôn: 02920765676
Math o wasanaeth:
Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
47529
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More