Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Gweithio i ni

Staff yn y swyddfa

Gwybodaeth am ein swyddi gwag cyfredol a sut y gellwch nweud cais.

Pam y dylech weithio i ni

Mae ein timau’n  cynnwys pobl broffesiynol sydd â sgiliau ac arbenigeddau gwahanol i sicrhau bod gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yn ddiogel ar gyfer y bobl sy'n eu defnyddio.

Gall gweithio i ni fod yn rôl sy'n rhoi boddhad p'un a ydych chi'n gweithio yn un o'n swyddi rhanbarthol gyda'n timau cofrestru, arolygu, a gorfodi neu yn ein swyddfa Genedlaethol  sy'n cynnwys ein timau cysylltiadau a gwasanaethau corfforaethol.

Partneriaethau Cymdeithasol

Rydym yn gweithio gyda'r undebau llafur er mwyn sicrhau ein bod yn gyflogwr teg a chynhwysol. 

Fel rhan o Lywodraeth Cymru, mae'r gydberthynas sydd gennym â'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Yn ein barn ni, y ffordd orau o gyflawni ein nodau yw sicrhau bod y rheolwyr a'r undebau llafur yn gweithio gyda'i gilydd.

Ein tri undeb llafur cydnabyddedig yw:
•    PCS
•    Prospect
•    FDA

Mae ein cydweithwyr undeb llafur yn Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i roi cyfle i'w haelodau ddweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u hamddiffyn. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau, gwella telerau ac amodau ac yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion megis telerau ac amodau, tâl, newid sefydliadol, polisïau a gweithdrefnau. 

Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth â'n hundebau llafur. Rydym yn annog ein staff i gymryd rhan. Rydym yn cefnogi ein staff i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, er mwyn sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed yn y gweithle, ac er mwyn iddynt ddysgu mwy am undebau llafur a gweithio mewn partneriaeth. 
 

Swyddi gwag

  • Nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

Gallwch hefyd ymweld â GoFalwn Cymru – Basdata o gyfleoedd am swyddi blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol.

 

Cofrestrwch i dderbyn hysbysebion swyddi

Os oes diddordeb gennych mewn gweithio i ni gallwch gofrestru i dderbyn hysbysebion swyddi. Pan gaiff swyddi eu hysbysebu byddwch yn derbyn e-bost ynglŷn â'n swyddi gwag cyfredol.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More