Gweithio i ni

Staff yn y swyddfa

Gwybodaeth am ein swyddi gwag cyfredol a sut y gellwch nweud cais.

Pam y dylech weithio i ni

Mae ein timau’n  cynnwys pobl broffesiynol sydd â sgiliau ac arbenigeddau gwahanol i sicrhau bod gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yn ddiogel ar gyfer y bobl sy'n eu defnyddio.

Gall gweithio i ni fod yn rôl sy'n rhoi boddhad p'un a ydych chi'n gweithio yn un o'n swyddi rhanbarthol gyda'n timau cofrestru, arolygu, a gorfodi neu yn ein swyddfa Genedlaethol  sy'n cynnwys ein timau cysylltiadau a gwasanaethau corfforaethol.

Swyddi gwag

Dyddiad cau; 31 Ionawr 2020.

Cliciwch ar y ddolen hon i wneud cais drwy wefan Llywodraeth Cymru.

Cofrestrwch i dderbyn hysbysebion swyddi

Os oes diddordeb gennych mewn gweithio i ni gallwch gofrestru i dderbyn hysbysebion swyddi. Pan gaiff swyddi eu hysbysebu byddwch yn derbyn e-bost ynglŷn â'n swyddi gwag cyfredol.