Gweithio i ni

Staff yn y swyddfa

Gwybodaeth am ein swyddi gwag cyfredol a sut y gellwch nweud cais.

Pam y dylech weithio i ni

Mae ein timau’n  cynnwys pobl broffesiynol sydd â sgiliau ac arbenigeddau gwahanol i sicrhau bod gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yn ddiogel ar gyfer y bobl sy'n eu defnyddio.

Gall gweithio i ni fod yn rôl sy'n rhoi boddhad p'un a ydych chi'n gweithio yn un o'n swyddi rhanbarthol gyda'n timau cofrestru, arolygu, a gorfodi neu yn ein swyddfa Genedlaethol  sy'n cynnwys ein timau cysylltiadau a gwasanaethau corfforaethol.

Swyddi gwag

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gael ledled Cymru. Swyddi gwag byw wedi'u rhestru isod - mwy yn dod yn fuan.

Diwrnodau agored recriwtio

Rydym yn cynnal nifer o ddiwrnodau agored recriwtio ar draws ein swyddfeydd yng Nghymru.  Dysgwch fwy am ein gwaith, clywch gan ein harolygwyr presennol, darganfyddwch fwy am y rolau yr ydym yn eu hysbysebu a chael cymorth ar sut i gwblhau eich cais ar-lein.

Mae 3 sesiwn, dewiswch naill ai 9-10y.b, hanner dydd – 1y.p neu 3 – 4y.p:

  • Dydd Iau, 11 Ebrill, Swyddfa Merthyr
  • Dydd Gwener, 12 Ebrill, Swyddfa Caerfyrddin
  • Dydd Mawrth, 23 Ebrill, Swyddfa Caerfyrddin
  • Dydd Mawrth, 23 Ebrill, Swyddfa Llandudno
  • Dydd Llun, 29 Ebrill, Swyddfa Merthyr
  • Dydd Llun, 29 Ebrill, Swyddfa Llandudno

Does dim angen archebu lle, dewch draw ar y diwrnod.

Cofrestrwch i dderbyn hysbysebion swyddi

Os oes diddordeb gennych mewn gweithio i ni gallwch gofrestru i dderbyn hysbysebion swyddi. Pan gaiff swyddi eu hysbysebu byddwch yn derbyn e-bost ynglŷn â'n swyddi gwag cyfredol.

 
Lawrlwytho dogfennau