Ffurflenni hysbysu am wasanaethau i oedolion

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i ddweud wrthym am ddigwyddiadau difrifol, marwolaeth neu salwch.

Gwasanaethau sydd wedi’u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Deddf 2016)

Os oes angen i chi ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau yn eich gwasanaeth sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf 2016, bydd angen i chi ein hysbysu trwy ddefnyddio AGC ar-lein. (Dolen allanol) 

Pwysig

Dim ond ar ôl i'ch cais i ailgofrestru gael ei gadarnhau a'i gymeradwyo’n llawn gennym y gallwch wneud hysbysiad ar-lein.

Yr holl wasanaethau eraill

Mae'n  gyfrifoldeb cyfreithiol arnoch i ddweud wrthym am ddigwyddiadau penodol sy'n digwydd yn eich gwasanaeth. Lawrlwythwch y ffurflen isod, ei chwblhau a’i dychwelyd at eich swyddfa agosaf. 

Os ydych yn anfon eich ffurflen wedi'i chwblhau yn ddiogel trwy e-bost, ni fydd angen i chi anfon copi caled atom.