Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Ein data

Sut y gallwch gael gafael ar ein data a’i ddefnyddio.

Rydym yn dymuno bod mor dryloyw ac agored â phosibl â’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, yn ei dadansoddi ac yn ei storio.

Mae ein cyfeiriadur yn caniatáu i chi lawrlwytho ffeil CSV o’r gwasanaethau sydd wedi’u cofrestru gyda ni yng Nghymru.

Rydym yn datblygu partneriaethau gyda gwefannau eraill. Rydym am annog pobl i ddefnyddio ein hoffer i adeiladu eu gwasanaethau eu hunain – yn enwedig i helpu pobl i ddod i wybod am yr opsiynau o ran gwasanaethau gofal sydd ar gael iddynt.

Sut y gallwch chi ddefnyddio ein data

Mae ein gwybodaeth ar gael dan y Drwydded Llywodraeth Agored, sy’n golygu y gallwch:

  • gopïo, cyhoeddi, dosbarthu a throsglwyddo’r wybodaeth, cyn belled â’ch bod yn gwneud hyn yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac yn cydnabod y ffynhonnell.
  • addasu’r wybodaeth, ar yr amod nad ydych yn ei chamgyfleu nac yn ei defnyddio i gamarwain pobl.
  • defnyddio’r wybodaeth yn fasnachol, er enghraifft trwy ei chyfuno â gwybodaeth arall, neu drwy ei chynnwys yn eich cynnyrch neu eich cymhwysiad eich hun.

Cyn i chi ddefnyddio’r wybodaeth, dylech ddarllen telerau’r drwydded yn llawn.

Sut y dylid defnyddio ein ffeil CSV

Mae’r wybodaeth yn y ffeil ar gael dan y drwydded Llywodraeth Agored. (Dolan allanol, Saesneg yn unig)

Gellir casglu’r ffeil trwy allgludo’r data gan ddefnyddio’r ddolen ‘allforio canlyniadau’ ar y dudalen Cyfeiriadur Gofal ar ein gwefan.

Os byddwch yn defnyddio ein ffeil CSV, dynodwch yn eglur ar eich gwefan beth yw tarddiad yr wybodaeth os gwelwch yn dda a lle y bo’n briodol defnyddiwch ein logo.

Cysylltu â ni neu anfon adborth atom

Os oes gennych gwestiynau neu adborth rhowch wybod i ni trwy’r e-bost AGC.Cyfathrebu@llyw.cymru

Hoffech chi gael mwy o wybodaeth am ein data?

I gyflwyno ymholiadau pellach am ein data, cysylltwch â’r tîm Rheoli Gwybodaeth trwy anfon neges e-bost i AGCGwybodaeth@llyw.cymru

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More