Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Dr Ruth Hussey

Dr Ruth Hussey

Cadeirydd

Mae'n fraint cael fy mhenodi i gadeirio’r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol. Mae 'Cymru Iachach' yn nodi cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac edrychaf ymlaen at weithio gydag aelodau'r Bwrdd er mwyn parhau i wneud cyfraniad cadarn ac effeithiol at waith Arolygiaeth Gofal Cymru wrth helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau i bobl yng Nghymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More