Swyddfa wasg

Mae swyddfa wasg Arolygiaeth Gofal Cymru yn rhan o’r tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu ac yn delio gydag ymholiadau’r wasg.

Ymholiadau’r wasg

Mae swyddfa’r wasg ar agor:

Dydd Llun i Ddydd Iau: 09:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30 (heblaw am wyliau cyhoeddus)
Sadwrn-Sul: ar gau

Ymholiadau eraill

Am ymholiadau eraill cysylltwch â 0300 7900 126 neu agc@llyw.cymru

Ymholiadau’r wasg

Am ymholiadau'r wasg, cysylltwch â:

Swyddog cyfathrebu

Natalie Hughes, Rheolwr Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Ffôn: 0300 062 8240
E-bost: agccyfathrebu@llyw.cymru