Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Llythyr adolygu perfformiad blynyddol awdurdod lleol 2018/19: Cyngor Abertawe

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi ein gwerthusiad o berfformiad gwasanaethau cymdeithasol (gwasanaethau oedolion a phlant) yn ystod 2018/19.

Mae hefyd yn nodi sut rydym yn bwriadu adolygu perfformiad dros y flwyddyn i ddod.

Nodwyd ein bwriad i gyhoeddi’r llythyrau hyn yn ein Cod Ymarfer ar gyfer adolygu perfformiad gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, a weithredwyd gennym ym mis Ebrill 2019.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More