Ystadegau chwarterol

Crynodeb ystadegol o nifer y sefydliadau a’r unigolion yr ydym yn eu rheoleiddio.

Trwy gydol y flwyddyn rydym yn cynhyrchu ystadegau chwarterol o nifer y sefydliadau a’r unigolion yr ydym yn eu rheoleiddio.

Pa wybodaeth a gynhwysir?

Mae’r crynodebau’n rhoi canlyniadau allweddol ar gyfer Cymru ac yn eu cymharu â chwarteri blaenorol.

Mwy o Wybodaeth

Mae manylion ynglŷn â phob awdurdod lleol a’r math o leoliad ar gael ar wefan StatsCymru.

O 31 Mawrth 2015 bydd y rhyddhau nawr yn symud o chwarter i blynyddol.