Ymchwiliad i honiad a wnaed dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd: Cyngor Sir Ceredigion

Canfyddiadau allweddol ac argymhellion yn codi o honiad yn erbyn Cyngor Sir Ceredigion.

Fe wnaethom ymchwilio i honiad, a wnaed dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd, nad oedd Cyngor Sir Ceredigion wedi cwblhau Adroddiad Rheoli Annibynnol (ARhA) yn unol â ‘Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004’.

 
Lawrlwytho dogfennau