Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid: Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Adroddiad ar y cyd gan AGGCC ac AGIC sy’n edrych ar trydydd flwyddyn gweithredu’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yng Nghymru.

Dyma’r trydydd adroddiad blynyddol sy’n amlinellu sut mae’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (y Trefniadau Diogelu) wedi’u defnyddio ledled Cymru. Mae’n cyfuno canfyddiadau gwaith arolygu Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), ac yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd (cyrff goruchwylio).

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 
Lawrlwytho dogfennau